Till er hjälp på vägen…


Jag heter Eva-Lotta Heide och har arbetat som logoped i förskola, grundskola och grundsärskola i 20 år. Jag föreläser regelbundet på Göteborgs Universitet och anlitas för fortbildningsinsatser inom olika pedagogiska verksamheter.

Språkförmåga och inlärning går hand i hand och det ställs stora krav på den språkliga förmågan för att uppnå kunskapskraven i skolans alla ämnen. Förmågan att kunna samspela på ett för individen optimalt sätt med omgivningen är oerhört viktigt för självkänslan och känslan av sammanhang. Min stora drivkraft är att få barn och elever att känna att de lyckas i sitt samspel med andra och i sitt lärande. Jag vill därför gärna dela med mig av mina erfarenheter av mångårigt arbete som logoped i barnens/elevernas vardagsmiljö och brinner för att ge personalen som arbetar i förskola, grundskola och grundsärskola en ökad kunskap om språk/kommunikation och socialt samspel samt hur det påverkar inlärningen. Jag vill dessutom ge konkreta pedagogiska verktyg och strategier för att personalen ska kunna ge de bästa förutsättningar för barnen att lyckas och utvecklas optimalt i sin vardagsmiljö.

En känsla hos barnen/eleverna av att de lyckas är första steget till fortsatt utveckling och lust att lära!

Hoppas att ni finner något av ”Detta erbjuder jag” intressant! Kontakta mig gärna för mer information eller för att boka en skräddarsydd insats som passar just er verksamhet. Vi hörs!