Låt barnen lyckas på sin väg genom förskola och skola!


Hjälp på vägen…


Jag erbjuder skräddarsydd fortbildning/handledning till personal i förskola, grundskola och grundsärskola. Jag kopplar kunskap om språk/kommunikation och socialt samspel till konkreta pedagogiska verktyg som direkt kan tillämpas i barnens/elevernas vardagsmiljö. Ökad kunskap, förståelse och fler verktyg hos dem som träffar barnen varje dag optimerar möjligheterna för barnen att lyckas och utvecklas.

Jag heter Eva-Lotta Heide och har arbetat i 20 år som logoped i förskola, grundskola och grundsärskola med bl a handledning, modellhandledning och fortbildning/förebyggande arbete. Jag föreläser regelbundet på Göteborgs Universitet (Pedagogen) och anlitas ofta för fortbildningsinsatser inom olika pedagogiska verksamheter.

Du kan läsa mer om mig och min bakgrund under fliken ”Om mig” och om vad jag erbjuder samt exempel på innehåll under fliken
”Detta erbjuder jag” .

Du är välkommen att kontakta mig för bokning, kostnadsförslag eller vid frågor!

Länk till information om min bok, inklusive möjlighet att beställa den:
www.studentlitteratur.se/40705